Dnes je:  čtvrtek  25.07.2024   Zákazník: nepřihlášen Košík:  0 položek  za  0,00 Kč


Obchodní podmínky

Informace o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR) najdete zde.


I. Základní ustanovení

Tyto E-obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím pouze v elektronickém obchodu na adrese www. betosan.cz/eshop  (dále jen "e-shop") mezi společností BETOSAN  s.r.o. (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující"). Všeobecné prodejní a dodací podmínky BETOSAN  s.r.o. zůstávají nadále v platnosti.

Prodávající

BETOSAN  s.r.o., se sídlem Na Dolinách 28, 147 00 Praha 4, IČO 48028177, DIČ CZ48028177, zapsána v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 14455.

Kupující

Zákazníkem našeho internetového obchodu a naším obchodním partnerem je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje produkty v rámci své podnikatelské činnosti. Kupující se při zahájení obchodních vztahů může zaregistrovat. Výhodou registrace je, že při příštím nákupu v e-shopu nemusí znovu zadávat povinné údaje. Při registraci předá kupující prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky a údaje, které požaduje uvádět na daňových dokladech, nejméně však obchodní firmu nebo jméno, sídlo firmy nebo bydliště, IČ a DIČ, bylo-li kupujícímu přiděleno, telefon a e-mailovou adresu.

Po registraci dostane kupující potvrzení o přijetí registrace včetně přihlašovacího jména a hesla e-mailem na adresu uvedenou v registraci.

 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání obchodních známek či jiných značek, obchodních názvů a označení, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.betosan.cz/eshop a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Kupující je povinen před započetím nákupu seznámit se s těmito obchodními podmínkami.

Za způsob užití zboží přebírá veškerou odpovědnost kupující.

 

II. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity výhradně k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, kontaktu a adresy dodání).

III. Ceny

Základní ceny se rozumí EXW sklad BETOSAN  s.r.o. - Praha a jsou platné do vydání nového ceníku.

 

IV. Objednávání

Objednávku je možno vytvořit a odeslat přímo v e-shopu po řádném vyplnění povinných údajů, nebo po platném přihlášení (pokud je kupující zaregistrován).

Kupující má možnost se před odesláním objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH.

Závaznost objednávky

Přijetí objednávky je potvrzeno kupujícímu e-mailem z adresy eshop@betosan.cz  na adresu uvedenou v registraci. V příloze je zaslána kopie objednávky.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.

Přijetím objednávky je uzavřena závazná smlouva. Po objednání lze objednávku změnit pouze v rámci možností prodávajícího.

Dodávka zboží

Dodávky se realizují dle skladových zásob zpravidla ihned nebo v termínu po dohodě s kupujícím. Prodávající potvrdí termín dodání, způsob odběru, cenu za dopravu a platební podmínky e-mailem na adresu uvedenou v objednávce nebo v databázi registrovaných zákazníků.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku, zejména z důvodu nedostupnosti vybraného zboží.

V případě, že kupující chce dopravit zboží na jinou adresu než je uvedena ve fakturačních údajích, vyplní před odesláním objednávky z nákupního košíku doručovací adresu místa dodání včetně PSČ a telefonického kontaktu na osobu příjemce.

Kupující může přijatou objednávku stornovat e-mailem, faxem nebo poštou nejpozději 1 pracovní den před naložením zboží dopravci; tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat náhradu nákladů tím vzniklých.

 

V. Platební podmínky

- platba v hotovosti při osobním odběru, možnost platby kartou ve skladech vybavených platebním terminálem (aktuální stav je nezbytné ověřit, momentálně pouze prodejní sklad BETOSAN s.r.o. - Praha)

- platba předem bankovním převodem

- na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Okamžikem zaplacení bankovním převodem se rozumí připsání prostředků na účet prodávajícího, Platební příkaz kupujícího není dostatečný průkaz o provedení platby.

Zboží zůstává do úplného zaplacení ve vlastnictví prodávajícího.

VI. Expedice

Způsoby dodání

Zboží je možné odebrat osobně (Bez dopravy) (pouze prodejní sklad BETOSAN s.r.o. - Praha, viz níže), na dobírku sběrnou službou (Na dobírku) nebo individuálně sjednanou dopravou (Zajistit dopravu).

Osobní odběr - osobní odběr je standardně možný pouze ve skladu Praha (BETOSAN  s.r.o., Kyslíková 1984/4, 143 00 Praha 4 - Komořany, výdejní doba 7:00 až 16:00), v ostatních prodejních skladech BETOSAN na dotázání (po dohodě). 

Sběrná služba - zboží je dodáno sběrnou službou (externím přepravcem). Přepravce garantuje dodání během druhého dne ode dne nakládky. Podmínkou je objednávka přijatá do 15 hod. dva dni před dodáním. Cena přepravy se řídí dle ceníku přepravce a kupující je o ní informován při potvrzení objednávky.

Prodávající nenese odpovědnost za případné nedostatky ve službách poskytovaných přepravci.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost balení, shoda údajů uvedených na dokumentech ke zboží a obalech s objednávkou) podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné, poškozené či jinak vadné zásilky.

Neúplnou, poškozenou či jinak vadnou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@betosan.cz   a současně poštou či faxem, spolu s oznámením musí být zaslán škodní protokol sepsaný s dopravcem. Notifikace vady musí být učiněna nejpozději do 24 hodin od doručení zboží. Pokud kupující převzetí zásilky stvrdí podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti, poškození dodávky či jiné vady zjistitelné provedením řádné prohlídky nebude brán zřetel.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto E-obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2013.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohledat e-shop
 
Košík je prázdný
Poslední aktualizace: 30.01.2024
Ceny: bez dopravy
Mapa stránek     Kontakty
Vytvořil: Tirata s.r.o.